کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود.

کود دارای انواع بسیارمختلفی است که بطور كلي مي توان آن را به دو بخش شيميايي و آلي تقسيم نمود كه هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد.

  • کود شیمیایی
  • کود زیستی
  • کود حیوانی
  • کود کمپوست
  • کود گیاهی
  • کود سبز

شباهنگ با تكيه بر دانش و تجربه خود توانسته است در زمينه فرآوري كودهاي شيميايي و توليد، فرآوري و بسته بندي كودهاي آلي نقش مهمي را در پيشرفت اين صنعت ايفا نمايد. آتريس جهت بازاريابي محصولات خود نمايندگي فعال در ساير شهرستان ها مي پذيرد، براي اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.