كشاورزي ارگانيك (Organic Farming)

يك سيستم مديريتي توليد اكولوژيكي كه تنوع زيستي(Biodiversity)‌‌، چرخه‌هاي زيستي (Biological Cycles) و فعاليت هاي زيستي خاك را نگهداري و افزايش مي دهد. اين سيستم بر حداقل نمودن نهاده هاي خارج مزرعه و مديريت عملياتي كه سبب احياء، حفظ و افزايش تطابق اكولوژيكي مي شود، پايه گذاري شده است. 

كشاورزي فشرده امروزي سبب بروز مشكلات فراواني شده است كه برخي از مهمترين اين مشكلات عبارت اند از :

كودهاي مصنوعي و علفكش ها به سادگي در خاك شسته شده و رودخانه ها، درياچه ها و مسير آب را آلوده مي سازد.

نتيجه استفاده طولاني مدت از كودهاي مصنوعي (شیمیایی) در خاك كاهش مواد آلي خاك مي باشد كه سبب سهولت در فرسايش خاك مي شود.

ايجاد وابستگي به كودها، در نتيجه هر سال براي به دست آوردن همان عملكرد گياهان زراعي مقادير بيشتري كود مورد نياز مي باشد.

بر این اساس آتريس مصرف کودهای ارگانیک را به شما مشتریان گرامی پیشنهاد می نماید.

شركت شباهنگ در راستای فعالیت ها و اقدامات بی بدیل خود در امور زیربنایی کشاورزی، اقدام به تهیه و توزیع گسترده  کودهای ارگانیک نموده است، همچنین این شرکت در زمینه بازاریابی محصولات خود نمایندگی فعال می پذیرد.در توليد كود هاي نيتروژنه معمولا" ماده اوليه به كار گرفته شده عاري از مواد سمي است بطوريكه فقط بالا بودن بيش از حد ميزان نيترات در آب آشاميدني و آب هاي لازم براي كشت سبزيجات و ميوه جات سبب آلودگي محيط زيست مي شود. از طرفي كودها به مقدار محدود در تغذيه انسان،‌ گياه و حيوان لازم هستند ولي با افزايش جزئي غلظت سمي مي شوند. از برخي از عناصر مضر در كودهاي شيميايي مي توان به موارد زير اشاره نمود  :

 

كادميم (Cd) اين عنصر از راه هوا، گوشت و تنباكو وارد بدن انسان مي شود .

آرسنيك (Ar) اين عنصر موجب مسموميت موجودات آبزي و پستانداران در صورت وجود غلظت زياد در آب و خاك مي شود.

كروم (Cr) اين عنصر براي موجودات زنده مانند انسان و همچنين محيط زيست عنصري سمي و نامطلوب است .

سرب (Pb) اين عنصر خطرناك در كوتاه مدت از راه سميت براي سلول هاي عصبي موجب صدمه به بافت مغز مي شود و در بلند مدت موجب بروز سرطان خون در انسان مي‌شود. همچنين اطفال نسبت به اين عنصر بسيار حساس مي باشند.

جيوه (Hg) اين عنصر منجر به ايجاد اختلال در سلول ها و در نهايت ابتلا به سرطان در انسان مي شود.

نيكل (Ni) اين عنصر موجب بروز صدمه به ژن هاي مسئول انتقال DNA و در نهايت سرطان مي‌شود.

 برخي از اثرات زيان بار كودها بر انسان و محيط زيست در جدول زير آورده شده است.