ماده اولیه آبنماهای پیش ساخته از کامپوزیت فایبرگلاس می باشد. تمامی غالب ها از مدل های سنگی تهیه شده است. استفاده از کامپوزیت فایبر گلاس موجب گریده محصولات از سبکی برخوردار گردند به نحوی که توسط یک نفر به راحتی قابل حمل و جابجایی باشند. همچنین استفاده از مواد فایبرگلاس مشکلات مربوط به فرسایش آبنماهای سنگی بر اثر جریان آب را کاملاً برطرف نموده است.

در سیستم آبنماهای پیش ساخته تمامی قطعات بصورت پیش ساخته در ابعاد و اندازه های مشخصی تعریف شده اند. محصولات با وزن مشخص تولید گردیده و بدون استفاده از چسب، ملات و یا هر نوع وسیله خاصی قابل اجرا در تمامی محل ها می باشند.

برکه آبنماهای پیش ساخته بصورت یک قسمت جداگانه و با استفاده از مواد کامپوزیت فایبر گلاس بصورت یک قطعه تولید می گردد.

در آبنماهای پیش ساخته سیستم روشنایی و برق چراغ ها بصورت جداگانه و با منبع تغذیه 12 ولت و نورهای ال ای دی طراحی شده است و خطر برق گرفتگی و اتصالی در سیستم وجود ندارد.

سیستم گردش آب در آبنماهای پیش ساخته توسط یک مدار بسته صورت می گیرد و از پمپ های مگنتی با استاندار اروپا استفاده شده است. این سیستم کاملاً مطمئن بوده و نیازی به هزینه های تاسیساتی ( لوله کشی و تخریب جهت فاضلاب و غیره) نمی باشد.

در واقع سیستم آبنماهای ثابت و بهم چسبیده با ابتکار و نوآوری بصورت قطعات جداگانه طراحی شده و مشکلات فراوان آبنماهای ثابت را دارا نمی باشد. سیستم فوق این امکان را به مصرف کننده می دهد که به راحتی بتواند آبنما را به محل های دلخواه جابجا نماید.آبنما  رو ميزي گرد - ارتفاع 16 قطر دايره 32آبنما  رو ميزي مربع  - ارتفاع 18 عرض 35 طول 35


آبنما ديواري - ارتفاع 50 عرض 27


آبنما  پارمو 1 

 ارتفاع 50 عرض 74 طول 74


آبنما  پارمو 2 

 ارتفاع 50 عرض 74 طول 144


آبنما  پارمو 2

 ارتفاع 50 عرض 74 طول 200


آبنما پيزا 2 

 ارتفاع 54 عرض 74 طول 114


آبنما پيزا 3 

 ارتفاع 54 عرض 74 طول 114

ارتفاع 54 عرض 74 طول 144آبنما پيزا 4 

 ارتفاع 72 عرض 74 طول 114 

 ارتفاع 72 عرض 114 طول 114 

 ارتفاع 36 عرض 74 طول 200 


آبنما ورونا 1

 ارتفاع 45 عرض 74 طول 74

 ارتفاع 45 عرض 74 طول 114

 ارتفاع 45 قطر 90 


آبنما ورونا 2 

  ارتفاع 63 عرض 74 طول 114 


آينما ورونا 3

 ارتفاع 81 عرض 114 طول 114 

 ارتفاع 81 عرض 114 طول 114 ربع دايره

 ارتفاع 81 قطر 122 


آبنما روما 

 ارتفاع 54 قطر 90 


آبنما ناپولينا 1

 ارتفاع 100 عرض 74 طول 114 

 ارتفاع 100 نيم دايره 114 

 ارتفاع 180 عرض 74 طول 114 ارتفاع حوضچه 28


آبنما ناپولينا 1

 ارتفاع 100 عرض 74 طول 114 

 ارتفاع 100 عرض 114 طول 114

 ارتفاع 180 عرض 114 طول 114 آبنما ونيز 1 

 ارتفاع 32 عرض 74 طول 74

 ارتفاع 32 عرض 74 طول 114 

آبنما ونيز 2 

  ارتفاع 50 عرض 74 طول 114آبنما ونيز 3

 ارتفاع 68 عرض 114 طول 114 

 ارتفاع 50 عرض 74 طول 144 

 ارتفاع 68 قطر 122 


آبنما شيشه اي ايستاده -  1


آبنما شيشه اي ايستاده -  2


آبنما شيشه اي ايستاده -  3


آبنما شيشه اي ديواري -  1


آبنما شيشه اي ديواري -  2


آبنما شيشه اي ديواري -  3


DW 09060-Black


DW 09060-Sand


FAF1102001


10050


10050


10054


10054


10055


10055


10057


10057


10058


10058


10090


10090


FAF1102002


FAF1102003


FAF1102004


FAF1102006


FAF1102010


FAF1102054


FAF1102145-1


FAF1102146-1


FAF1112234


FAF1112235

FAF1112236-1


FAF1112237


MZ11527AA


FAF11120331


MS10985GA


MZ03306AA


MZ10712AA


MZ10714AA


MZ10715AA


MZ10763AA


MZ10768AA


MZ10792AA


MZ10793AA


MZ10794AA


MZ10959CA


MZ11040AA


MZ11119AA


MZ11228AA


MZ11371AA


MZ11522AA