خدمات گل و گیاه شباهنگ شامل تولید، فروش گل و گیاه زینتی فضای سبز و آپارتمانی، گیاهان گوشتخوار، گیاهان آبزی یا آکواریومی، بنسای، درختان مثمر پیوندی و ... است. آتريس آماده تامین گل و گیاه برای کلیه پیمانکاران و فعالان این بخش با مناسب ترین قیمت می باشد.